BELLO OKASHETU V. THE STATE (2016) 6 S.C. (PT. II) 155